Вести

Равномеран развој града и села је приоритет ове власти

Одборници су на данашњој седници локалног парламента усвојили консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету Града Кикинде за првих девет месеци ове године. Снежана Ковачевић, секретарка Секретаријата за финансије, саопштила је да су првобитном одлуком о буџету приходи, примања и средства били планирани у износи од 2,6 милијарде динара. Након увећања за износ трансфера и донација буџет износи 3,1 милијарду динара, што је и основица за израчунавање за посматрани период. Ковачевић је прецизирала да су у првих девет месеци реализовани приходи и примања и пренета средства из буџета и осталих извора у износу од милијарду 872 милиона динара или 59,3 одсто у односу на првобитни план, увећан за наменска средства од другог нивоа власти. Расходи и издаци су милијарду 837 милиона динара, односно 58,4 одсто у односу на првобитни план. Члан Градског већа, Миливој Лињачки, таксативно је навео сва инфраструктурна улагања од почетка године:

Наш приоритет јесте равномера развој града и села, а за инвестиције је издвојено око милијарду динара што је највећи износ до сада. Поред осталог, окончана је изградња недостајућих садржаја на граничном прелази Наково-Лунга, а за тај посао је издвојено је 90 милиона динара. За изградња моста и приступне стазе на Старом језеру инвестирано је 17 милиона динара, а у паркинг код СЦ „Језеро“ и маске на објекту додатних 11 милиона- казао је Лињачки. На седници се могло чути да су значајна средства уложена у објекте образовања, али и у Дом здравља и Општу болницу. Осим средстава из градског буџета, кикиндско здраство помогли су НИС и покрајинска администрација. Одборници су подржали одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Одлуком се одобрава задуживање града Кикинде за износ до 500 милиона динара који ће бити искоришћени за решавање проблема пијаће воде у Кикинди, односно изградњу нових постројења за пречишћавање пијаће воде у селима и изградњу производне хале за инвеститоре:

Ово кредитно задужење је један од начина да се реши питање снабдевања здравом пијаћом водом за све становнике на територији града. Могло је и другачије, али много раније. Спомињу се средства рудне ренте која се уплаћају, али морам да додам да тај уговор није склопила ни ова власт ни СНС. Износи за рудну ренту у ранијим годинама били су много већи, али се нико није сетио да определи део новца да би се део проблема снабдевања пијаћом водом решио- изјавила је одборница Милица Трипиновић Попов. Предлогом одлуке о наградама и признањима града Кикинде, утврђен је назив највишег признања које се додељује, а то је Награда града Кикинде. Установљена су и градска признања. Названа су по знаменитим суграђанима: Јовану Ћирилову, др Павлу Кенђелцу, Стефана Бону, Ники Миркову, др Ранку Петровићу и Меланији Николић Гаичић.